غریب نوازی میکنی ؟؟ (تقدیم به امام رضا "ع" )

خودت غریبی یا رضا غریب نوازی میکنی؟؟
دلم پر از شکوه شده این دلو راضی میکنی
خسته شدم از ادما مثل خودت غریب شدم
اسیر این دنیای بد این دنیای عجیب شدم
غریب نوازی میکنی دوباره دعوتم کنی ؟؟
دق میکنم اگه نیام خواهشمو رد بکنی
آقا بازم هوایی ام هواییه کبوترات
بازم دلم پر کشیده برای اون صحن و سرات
ضامن آهو یا رضا واسه دلم کاری بکن
ضامن آهوا شدی این بار منو یاری بکن
درسته که خیلی بدم نوکر خوبی نبودم
اما بازم عاشقتم از ته قلب و وجودم
دلم گرفته از همه غریبه ام با همه جا
می خوام بیام پابوس تو ضامن آهو یا رضا
غریب نوازی میکنی دوباره دعوتم کنی؟؟
مثل همیشه میشه که غریق رحمتم کنی؟؟
دلم که قرص و محکمه خواهش من رد نمیشه
گدای اون کسی شدم که با دلم بد نمیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: