* جمعه *

ساعت شهر به صدا در اومد / آسمون پر از منور نشد
این جمعه هم سر اومد / این جمعه هم جمعه آخر نشد
هیم ـوقتی شب میشه / قلبم درد میگیره
جمعه هم تموم شد / مگه منو باور میشه
چقدر درد دارم / چقدر بی تابی میکنم
با همه اینا فقط / قلبم قوی تر میشه

میدونم یه شب میاد / همونطور که ماه میاد
آب موج داره / بوی عطرش میاد
منتظر میمونم / همه جارو ریسه می کشم
با اینکه میدونم / از من بدش میاد

امشب هر جا که بشینم / آقا سایتونو میبینم
امشب میخوام رو ستارم / اسم شمارو بزارم
هوا سرده ولی شما / نمیزارید سردم بشه
وقتی هم تنهام , نمیزارید/ تنهایی دردم بشه
توی قلبم شمارو دارم / توی قلبتون همه دنیاست
شما تنها امیدمید اما / قلب شما خیلی تنهاست

میدونم یه شب میاد / همونطور که ماه میاد
آب موج داره / بوی عطرش میاد
منتظر میمونم / همه جارو ریسه می کشم
با اینکه میدونم / از من بدش میاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: