شب شکن

                           نذار این تب به من عادت کنه

                           نذار این شب منو غارت کنه

 تو این شبهای یلدایی

               چراغ شهرو روشن کن

تو این صحرای بی بارون

                بهاری شو منو تر کن

تو این صحرای بی ساحل

                 غریقم من, منو دریاب

تو این اعماق شب حبسم

                منو بیدار کن از این خواب

    

                           نذار این تب به من عادت کنه

                           نذار  این شب منو غارت کنه

 

تو این پاییز بی لبخند

تو این شهر پر از کینه 

تو این کابوس تنهایی

                   برام رویای بی غم یاش

                    خبر از مردن درد باش

                      بیا آغاز بودن شو

                   بیا پایان این شب باش…

…..

…….

www.miadgahemanoto.blogfa.com

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7260کپی شد!
666
۶