شک

شک
به بنبست می رسم وقتی ، تو شک داری به احساسم
آخه چیزی تو این دنیا ، مهم نیست قدِ تو واسم
نمی خوام حس کنی حتی ، یه لحظه از دلم دوری
برام این مثل کابوسه ، دلم می گیره اینجوری
نگات وقتی پریشونه ، فقط دلشوره می گیرم
عذابه واسه من اینکه ، نفهمی بی تو میمیرم
چقد دلواپسی سخته ، تمام قلبم آتیشه
تو که شک می کنی انگار ، برام دنیا تموم میشه
دلم بدجوری آشوبه ، که می گی دلخوری از من
نفس می گیره تو سینم ، همین که می بُری از من
ازم چیزی نمی مونه ، به احساسم که شک داری
دیگه طاقت نمی آرم ، که از من چشم برداری
نمی خوام حس کنی جز تو، کسی می تونه پیدا شه
که مثل تو تو این دنیا ، تمام زندگیم باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: