فاصله

داریم از دست هم میریم
جدایی سهممون میشه
یه روزایی همین احساس
دلیل ترسمون میشه
فضای سرد این خونه
همش درگیره تشویشه
یه روزایی یکی بودیم
داره این حس عوض میشه
میخام باور کنم بازم
کنارت حال من خوبه
ولی این فاصله انگار
همه فکرم رو میکوبه
تمومش کن سکوتت رو
بزار این آخرش باشه
بازم احساسه آرامش
از این فاصله پیدا شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72552کپی شد!
1048
۲۱