سوال

ببین که درد دوریت
چیکار کرد با دلم
شاید دیدی نشناسی منو
سوال کنی که من کیم

حوصله خرج دادم ولی
صبر منم حدی داره
تاکی باید روز و شبم
به پای عکسات بگذره

یه کوه غم منو زمین نمیزد
ولی با رفتنت آسون شکستم
نفهمیدم یهو چی شد
که آسون پریدی از دستم

غرورم اجازه نمیداد
وانمود میکردم واسم مهم نیس
تو جمع میخندیدم اما
تو تنهایی من بودم و یه چشم خیس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: