وقتی میرفتی……

وقتی میرفتی دلم میمرد
غم بی تو بودنو میخورد
وقتی میرفتی دلم میگفت
که تنها بی تو باید مرد
هنوز حس میکنم بوتو
میون باغ نیلوفر
من و احساس پاییزی
شده گلهای دل پرپر
هنوزم جای پای تو
به روی دشت غم پیداست
بیا برگرد خوب من
که ماهم جای تو اینجاست

https://www.academytaraneh.com/72421کپی شد!
911
۹