اعتیاد

درود بر دوستان:
این ترانه اجتماعی و معظل نویسی نیست!
*روحم خماری میکشه هرشب/این اعتیاد عشق تو سخته
دنبال آغوش تو میگردم/جای خودت عکسات رو تخته
عکسات تو آغوشمه تا صبح/این لحظه ها هر شب تلف میشن
وقتی خودت رو اینجا کم دارم/این اشگ ها هم بی هدف میشن

"هرشب با یادت زندگی کردن
حال بدیه اما شیرینه
بازم امیدوارم که برگردی
امیدواری عین تسکینه"

هرشب یه قابو(رو) توو بغل دارم/هرشب با عکست چای مینوشم
توو این شبای سرد تنهایی/همخواب عکست میشه آغوشم
من این ور دنیا و تو اونور/مرز من و تو مرگ این مرده
این مرد راضیه به مرگ هرشب/شاید به آغوش تو برگرده*

"هرشب با یادت زندگی کردن
حال بدیه اما شیرینه
بازم امیدوارم که برگردی
امیدواری عین تسکینه"
(شاد باشید-محمدرضا عصارزاده-مرداد۹۲)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: