بلندشو مرد!

بلندشو مرد، تموم شد

اون دوره های پردرد

گذشتن اون ثانیه ها

ته کشیدن روزای سرد

یادت میاد اون شبا

می گفتی زندگی مرد

خدا خودش همون شب

اشکاتو با بارون برد

دیدی دیگه تموم شد

اون شبای پوشالی

اون شبا که از اشکات

دلم میشد یه حالی

تو همیشه می گفتی:

زندگی مرده، باید خاکش کرد

این دلای سنگی رو

از صفحه ی دنیا، باید پاکش کرد

بلنشو مرد و ببین

اون که می گفتی مرده

همون که هی می گفتی

شدیم واسش یه برده

همون اومد و مارو

نجات داد از زندگی

مرگ به ما هدیه کرد

تموم شد این بردگی

بلنشو مرد و ببین

که خونمون سقف داره

یه سقف کوتاه و خوب

با یدونه پنجره

یه سقف از جنس سنگ

با طرح های رنگ رنگ

یه پنجره ی روباز

سمت خیالی قشنگ

بلندشو مرد و ببین

سقف بالا سرت رو

نیازی نیست بردار

طناب گردنت رو

بلندشو مرد، تموم شد

اون دوره های پردرد

گذشتن اون ثانیه ها

ته کشیدن روزای سرد…

https://www.academytaraneh.com/7220کپی شد!
1096
۲۳