سایه من اعتصاب کرده ( میتونی ؟ )

میگن تکیه گاه خیلیا شدی
میتونی برای منم کوه باشی ؟
دلم میخواد هزار سال بهت تکیه کنم
میتونی مثل حضرت نوح باشی ؟

اونقدر گریه کردم صدام گرفته
میتونی یه مدت صدای من بشی ؟
حتی سمت قبله رم گم کردم
میتونی آخه قبله نمای من بشی ؟

میخوام یه مدت سرمو بالا بگیرم
پیش کسی احساس خجالت نکنم
میخوام وقتی بین آدما دعوا میشه
یه گوشه بشینم ….. دخالت نکنم

آخه میگن تمام دعواها سر تویه
یعنی میشه یه بارم مال من بشی
خیلی دلم میخواد مثل رستم باشم
میتونی یه مدت زال من بشی ؟

خیلی دلم میخواد تو تیر کمونت
تیر عشق بذاری ، سمتم پرتاب کنی
آخه عشق تو یعنی عوض شدن من
میتونی تو وجودم انقلاب کنی ؟

خیلی دلم میخواد نزدیک خودم باشی
میتونی یه دفعه همسایه من بشی ؟
سایه من یه مدته اعتصاب کرده
یعنی میتونی یه بارم سایه من بشی ؟

https://www.academytaraneh.com/72167کپی شد!
582
۱۰