اعتراف

میخوام همــــه بدونن مـــالِ من هستی

بــــذار همـــــه بدونن حسِ قلبــیـــتو…

همـونجوری که هرکس منو میشناسه..

میدونه که نفس نمیکشم بی تـــــــو…!

همـه اطـــــرافِ من میدونن این حسو..

میدونن که کنارِ تو چه خوشحــــــــــالم

بخاطــــــــرِ تواِ احساسِ خوشبختیــــم

به این شیدایـــیِ بی وقفــه می بـــالم

من احساسمو پیــــشِ همه روو کردم!

تو هم بخاطــــرم قلبتو راضـــــی کن…

کسی مثلِ تو انقدر خوب و عاقل نیست

یه بارم که شده ، دیـــوونــــه بازی کن!

قسم به دیـــن و آیـــه و خدایـــــی که…

دلیلِ شادی و این عشــــقِ دیـــرینـــه…

کســی رسـوا نمیشه واسه احساسش

همیــشه اعتــــرافِ عشـــق شیرینـــــه !

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72067کپی شد!
809
۲۶