فال من…

میگن ترکت کنم اما نفسهام از تو آلودس

مدارا کردمو حالا وجودم بی تو اسودس /

تو خواستی عادتت باشم نفهمیدی که درگیری

تو عشقو عاشقی افسوس گره کور تقدیری/

خمیده پشت احساسم از اون بغضی که سنگینه

از اون احساس نحسی که بدون وقفه غمگینه

تو بردی قلب تنهامو شدی همرازمو همپام/

شبا ترسیدم از این حس که جات پشتم یه دیواره

ساعت بی تو همش ،یک ریز داره اشکامو میشماره/

تو فال زندگیت شاید یه رد باشم ته فنجون

نمیخوام فالمو بی توو من از فنجون زدم بیرون/

چطور ترکت کنم وقتی ،که دنیام از تو بیماره

دلم آشوبو میفهمه شبام تاریکه وتاره/

یگانه سامانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: