پرستش

برام رو کن بهشتت رو
جهنمتر شده حالم
نمی بینی که این روزا
من از جون مایه میذارم

برام رو کن بهشتت رو
که این دلشوره ها سخته
خیال من چقد آروم
خیال تو چقد تخته

تواین تنهائی مطلق
پرستش کردنت زیباست
پرستش کردنت یعنی
هنوزم یک نفر تنهاست

تموم لحظه هام از تو
همین امروزو از من کن
پای حرفات اگه هستی
بیا تکلیفو روشن کن

هنوزم دوستت دارم
پرستش کردنت زیباست
برام رو کن بهشتت رو
که اینجا یک نفر تنهاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72030کپی شد!
960
۲۵