« بعضی ها »

تا ابد حکم به حبسِ ابدن بعضی ها
خوبِ خوبن، بهترن، خیلی بدن، بعضی ها
نمره ی بیستو دیگه بچّه زرنگا ندارن
صفرِِ صفرن، نودن، حتّی صدن، بعضی ها
بعضیا پول ندارن تا که حساب کار بکنن
توو حساب همیشه گیجِ عددن، بعضی ها
اون یکی جون میکَنه از گشنگی تلف نشه
راه و رسمِ کاسبی رو بلدن، بعضی ها
دستایی به جرمِ پاکی رنگ تاول می گیرن
دستاشون توو جیبشون، بیضا یدن، بعضی ها
دستاتو بذار توو دستاش، تو چرا شک می کنی؟
واسه ی نجاتِ مردم اومدن بعضی ها
چشاتو باز کن و معیارِ قضاوت رو ببین
خودشون قبول و چشم بسته ردن بعضی ها
واسه برهم زدنِ عدالتِ علی پسند
یا علی و یا ابوالفضل مددن، بعضی ها
حق گرفتنش شیرینه، حق آخه دادنی نیست!
حقّشو دارن که حقّت رو ندن بعضی ها؟
توی بازارِ عدالت با کلک می خرنت
بخدا که پوزِ شیطونو زدن بعضی ها
اگه خواستی بگو تا یواشکی برات بگم
واسه کشتنِ صدا در صددن، بعضی ها!

https://www.academytaraneh.com/71990کپی شد!
1198
۶۲