خیالِ تو تمومه زندگیم شد

تمومه زندگیم امروز همین جاست
تو رویای همین یک قابِ عکسه
نمی تونم که چشم بردارم از تو
نمی شه چشم بست حتی یه لحظه

یه عمره دلخوشم با خاطراتت
با این حس بی تو پایانی ندارم
همه چیز با تو تو یک لحظه مونده
همون لحظه که تو بودی کنارم

((خیالِ تو تمومه زندگیم شد
برای بودنم باید تو باشی
مهم نیست زندگیم فردا چی می شه
مهم اینه که تو این لحظه باشی))

وقتی چشمام به چشمِ تو می افته
با رویایِ نگات هم خونه می شم
درارو رو همه دنیا می بندم
با حس داشتنت دیوونه می شم

تو که باشی همه دنیا به چشمم
مثه تصویریه که روبرومه
کنار تو همه چیز خیلی خوبه
کنارتو نشستن آرزومه

((خیالِ تو تمومه زندگیم شد
برای بودنم باید تو باشی
مهم نیست زندگیم فردا چی می شه
مهم اینه که تو این لحظه باشی))

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

835
۱۴