دمت گرم

آره فکر کن که خوشحالم
به عشق توست که می خندم
آره فکر کـــن نمی دونم
آره فکر کــن نمی فهمم

منو دورم زدی ساده؟
اره فکر کن که باهوشی!!
تو شهر روشن قلبم
یه فانوسی که خاموشی!!

بهم فهموندی خام بودم
دمت گرم روشنم کردی
اینو یادت باشه اما
الان دورم زدی،مردی!!

حنات دیگه نداره رنگ
واسه من، دست ِ تو رو شد
زیادی عشق به پات ریختم
دلت فهمید که پر رو شد

برای بار آخر بود
بهم رو دست زدی ، سآده!!
به لطف تو ولی حالا
دیگه قلب من آزادِ!!

https://www.academytaraneh.com/71965کپی شد!
759
۱۲