اهنگ دروغ

یه روزه بارونی خیس اشکای من بهونه نیست
میخام که هرکاری کنم سروتحش معلوم نیست

در پـــــی عشقای دروغ از صبح زود تا به غروب
مــــحتاج با تو بودنم مستم همش پای شروب

مــــستم همش پای شروب زخـم زبونای تو بود
زخـــــم زبوبای تو بود زخـــــم زبــــونای تـــو بود

××دقیقهای سوته کور لعنت بزن کورور کورور××

اذیتم نکن خدا جنسه من از خاک و گله
فک نکنی دارم گله اینا همش حرفه دله

فقط یه کاری کن خدا خسته شدم از ادما
میخام که از اینجا برم خستم ازین همه بلا

https://www.academytaraneh.com/71738کپی شد!
783
۷