با تو قهرم

با تو قهرم
با تو قهرم فک نکن یادم میره
تیرِ اخلاصت زدی قلبُ شکافت
خندهات با هوسِ بودنِ عشق
زخمِ پاره رو دلم هر گز نبافت
***
تو برو دنیا پر از دردِ سرِ
دلمُ کشیدی توی دنجِ غار
می مونم سال دیگه شاید نیام
روزنه بسته و هر جا نم و تار
***
تو خودت غریبی و دلت سیاه
پاک کن آلوده شد از این و آن
حقّته ماشین و خونه ناز و ناز
امّا بی عشقِ وطن تنها بمان
***
دلِ من زخمه نگو دولا شدی
قامتم مثلِ یه نخلی رو زمین
شطِ کارون کرخه هم مادرِ من
قلبِ من می نازه بی غم اینچنین
***
امّا تو موندی اسیرِ روزگار
توی شهری بی تعارف میهمونی
تک و تنها دل شکستی دلبران
سال ها مردی تو قهرت می دونی
***
توبه کن برگرد در این آغوشِ باز
جای موندن نداری اون سوی آب
همه می خندن به عقل و فکرِ تو
آب می دادن ولی رنگش سراب
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۲/۰۵/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71690کپی شد!
758
۶