سمیرامیس

اومدم دیدنِ تـــــو از راهِ دور
همه جا گشتم نبودی توی شهر
نکنه باز هم کشیدی دلــــم و
با سماجت غمت به سوی قهر
***
زنگ زدم سراغی از تو بگیــــرم
خواب بودی پا شدی سوی مبایل
پای تو لنگه چه دیر اومدی جان
دور بوده فاصله یک دو تا مایل
***

چه عجب دل و پسندیدی قشنــگ
فک نکردم من و تحویل می گیری
با یه زنگِ اتصالم باز شــــــــــــد
سمعکِ گوشی تو تبدیل می گیری
***
بارها گفتم که قربونِ صـــدات
جشنِ دیدارت من و دیونه کرد
توی شهر عاشقان دلگــــرمِ تو
چند یاری رفتنم بی خونه کـرد
***
شاد شد اشکِ چشم بر گونه هـــــــا
وقتی فهمیدم بیدار میشه صــــــدات
لحظه ها دیر می گذره توی سفـــــر
صبر خسته شد از اون قرص و دوات
***
دیدمت پروانه از دور اومـــدی
پر زدم سویت دویدم مثل نـــور
ناگهانی لمس کردم دیده هات
باز کردم قفل عشقت رو به زور
***
چه کنم مهر ومحبتم زیــــــاد
وقتی بویت در مشامم دود کرد
عین عنبری بخورت پخش شد
رایحه در دشت قلبم عود کــرد
***
تو فرشته ی زمین و آسمـــــون
ای سمیرامیسِ دُر دانه انـــــــار
عشق تو روی دلم رسمی کشید
عشقِ خورشید و ستاره در بهار
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۱۱/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7162کپی شد!
597
۱