خودت نیستی اما هنوز با توام

خودت نیستی اما هنوز با توام
دارم با خیال تو سر میکنم
شاید اشتباهه همین حالمُ
دارم لحظه هامُ هدر میکنم

آخه کم نبودی برام که بشه
کسی جاتُ تو قلبم من پُر کنه
تو رفتی ولی عاشق تو هنوز
داره با چشات زندگی میکنه

((سکوت همه جاده هارو هَمَش
به یادِ نفس هات ،نفس میکشم
تصور نکن بعدِ تو میرمُ
منم از خیال تو دست میکشم))

چشام خیره مونده به این دفترُ
به روزایی که با تو بودُ گذشت
به خطهایی که از تو پُر می شدن
به عکسی که توو آیینه بودُ شکست

نمی خوام که باور کنم زندگیم
باید از وجود تو خالی بشه
اگه بازیه عشق من ،پس بزار
که قلبم با عشق تو هم بازی شه

((سکوت همه جاده هارو هَمَش
به یادِ نفس هات ،نفس میکشم
تصور نکن بعدِ تو میرمُ
منم از خیال تو دست میکشم))

https://www.academytaraneh.com/71500کپی شد!
912
۲۶