جاده…

خدا اشکاش و میریزه , تمام جاده بارونه,
دلم میلرزه میمیره,شب از این مرد هراسونه
هم آغوش من تنها تب سرد زمستونی
تو تو آغوش کی هستی؟کجا امشب رو میمونی؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدمهای منه خسته تو قلب سنگیه جاده
تمام همدمم امشب صدای وحشیه باده
همه خاطره ها اینجا تو ی این جاده میمیره
شاید فردا بیای اما میبینی که دیگه دیره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برو دنبال اون عشقت همون که رفتی باش ساده
منم گم میشم آهسته تو این تاریکیه جاده
تو میری میپری امشب با بال آرزو هات و
منم آهسته میمیرم تو این جاده به یاد تو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدمهای منه خسته تو قلب سنگیه جاده
تمام همدمم امشب صدای وحشیه باده
همه خاطره ها اینجا تو ی این جاده میمیره
شاید فردا بیای اما میبینی که دیگه دیره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=======================================================

موضوع جاده موضوعی تکراری بود و دومین ترانه ای هست که با این موضوع میگم اما هر دوی این ترانه ها دقیقا تو یک سفر و در جاده و در حالت روحی نه چندان خوب گفته شده و با وجود همه ضعف ها این دومین کار با همین مزمون رو هم قرار میدم امیدوارم که مورد پسند دوستان باشه…

https://www.academytaraneh.com/71485کپی شد!
939
۵۶