♫ ".'.; فقطـــ تـــو ;.'.'' ♫

تو دست غم رها شدم ببین
یکم به پای حرف من بشین
بزار که آسمون چشم تو
وجودمو بگیره از زمین
آخه تو اشتیاق من شدی
من هر چی عاشقت بشم کمه
با اینکه گوشه گیر تو شدم
با اینکه دست کشیدم از همه
تو سیل مشکلات زندگی
چه سخته تنها دست و پا زدن
اونا که همدم و رفیق بودن
تو این زمونه دیگه جا زدن
میونه این همه سیاهیا
من اسم خوبتو صدا زدم
همیشه دلخوشیم تو بودیو
به خاطرت به جاده ها زدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: