پروانه باش

میخوام که پروانه بشی رها باشی همین و بس
پنجره ای بشم برات پر بکشی از این قفس

رها ترین رها باشی تو آسمون عاشقی
فقط واسه خودم باشی حتی واسه دقایقی

تو رو تماشا بکنم وقتی که پرواز می کنی
وقتی تو اوج پر زدن آغوشتو باز می کنی

میخوام که عطر نفسات پر بشه توی خلوتم
وقتی کنار تو باشم معنی بی نهایتم

دستای مهربون تو کل نیاز من باشه
صندوق اسرار دلت محرم راز من باشه

ارزش آغوش تو رو کسی بجز من میدونه
هیشکی مثه من پای تو اینجوری محکم میمونه

کسی بجز من میتونه چشماتو خوشبخت کنه
از هـــمه چیز زندگی خیالــــتو تخت کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: