متن آهنگ "بیخیال"

متن آهنگ بیخیال از عباس و هادی ناروئی_ترانه_هادی ناروئی

با تو بودن یه خیاله خام که دیگه از سرم پرید/
اشکو گریه واسه قلبی که یه لحظه خوبیه منو ندید/
بیخیال عشقی که پا روی قلب من گذاشت/
بیخیال عشقی که رفتو منو تنها گذاشت/۲
من باید قصه ی عشقمو دیگه تموم کنم/
من برم یا که بمیرم پشت به آرزوم کنم/
تو نبودی محرم قلبی که عاشق شده بود/
همه ی آرزوهام با مردنم میشه تموم/۳
رفتن تو واسه ی من دیگه هیچ فرقی نداره/
دل تو که عادتش بود همیشه تنهام بزاره/
توخیانت کردی اما دیگه برگشتی نداری/
واسه من دیگه مهم نیست اینهمه گریه و زاری/۴
من به رفتن تو عادت میکنم/
یا نتونم میمیرم قلبمو راحت میکنم/
پا گذاشتی روی قلبم زدی عهدتو شکوندی/
تو به آرزوت رسیدی وقتی که با من نموندی/
ترانه:هادی ناروئی

https://www.academytaraneh.com/71464کپی شد!
771
۹