.:: نگاهِ اشتباه ::.

گاهی تمامِ زندگی با یک نگاه معنی می شه

گاهی نگاهِ آدما به اشتباه معنی می شه

یه وقتایی بازیچه ی آدمای دورو می شیم

با یه نگاهِ اشتباه یدفعه زیر و رو می شیم

با یه نگاهِ اشتباه عاشق و دلداده می شیم

ساده بگم ما آدما گاهی چقدر ساده می شیم

گاهی تمامِ سهم ما از عاشقی جداییه

راضی باشیم به سهممون، مصلحت خداییه!!

گاهی جدایی بهترین تقدیر برای عاشقاست

وقتی که عشق غریبه شه، جدایی خیلی آشناست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: