روزای بارونی …

روزای بارونی ، اوج قشنگیته!
موهای لختت روو ! چشمای رنگیته

خوش حالته موهات ! وقتی که نم داره!
چادر که میپوشی ! بارون نمیباره

روزای بارونی ، تو شیک تر میشی !
چترت رو میبندی ! نزدیک تر میشی

عطرتو بارونو ! به وجد میاره
تو شر شر بارون ! لحن تو دست داره

دلگرم تر میشم ، قدرتو میدونم !
عاشق بوسیدن تو نم بارونم

منو تو و بارون ، وقتی که همدستیم !
دنیا خبر میشه عاشق هم هستیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71320کپی شد!
743
۱۷