"دنیای وارونه"

"دنیای وارونه"
زنده میشه روزای خوب و سرمای تابستون
رفته دیگه از یادمون گرمای سوزان زمستون

بدی آخراشــه و آغـــاز میشــه یه دنیای وارونه
دنیایی که همه آدماش از خوشی شدن دیوونه

دنیایی که توی عاشقی کسی خیانت نمیدونه
دنیایی که از بــدی و نامردی ها کسی نمیخونه

دنیایی که کسی جز صلح و برادری نمیفهمه
دنیایی که قاتل نداره توش پر از آدمه بارحمه

دنیایی که دشمن نداره همه با هم مثل رفیقن
دنیایی که قانون نداره آدمــاش با نظم و دقیقن

آدمایی که پای رفاقت هاشون جون میزارن
وقت دیـدار رو صـورت همدیگـه بوس میکارن

آدمایی که موقع سقوط هم،دست همو میگیرن
آدمایی که همو دوست دارن واسه هم میمیرن

همیشه مژده میدن به همسایه ها با خوشحالی
میگن از خوشبتی، جای هیچکسی نیست خالی

این روزا همه شـادن ، ورق روزگـــــار برگـــــشته
هیچ کسی گرگ نیست همه هستن یه فرشته

اینجا که فرض وحدس، یا شکی وجود نداره
اینجا همه عمری خوابن،دیگــه کارشون زاره

من هم خواب بودم و تعبیرش هم پراز جنگه
تعبیری که پر از ما، پر از آدم های چند رنگه

https://www.academytaraneh.com/71209کپی شد!
768
۲۳