خوش خیال

وقتی ادم عجولانه تصمیم میگیره همین میشه واسه خداحافظی زوده

تو نگو، از خود بی خودم
بدونش بی و بال و پرم
تونگو، بعدِ رفتنش
غصه آوارِ رو سرم

ضجه نزن،طاقت بیار
بزن حرف عاشقانه
سکوتِ خودت رو بشکن
دست ِکس نده بهانه

بد نیس یه مدت تنها شی
بزرگ بشی،تا مرد بشی
تا تنهایی رو بفهمی
با عاشقا هم درد بشی

نگو بدونش نمی تونم
یه لحظه بیارم طاقت
با خودت یکم رو راس باش
فقط داشتی بهش عادت

تو رو خدا اینقد نگو
سهمِ من طنابِ دارِه
بدون اون کسی که رفته
از با تو بودن بیزارِه

کاستی هاشو به بزرگیتون ببخشید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: