کجای بی مرزه جهان

کجا برم کجای این جغرافیا
کجا برم کجای این اوارگی
کجای بی مرزه جهان یعنی وطن
کجا برم تا زنده باشه زندگی

ارامش نداشتم و کدوم شهر
دوباره میتونه بیاره برام
کجای این دهکده ی جهانی
کجای این اطلس توی دستام

سرابه ارامش پشت دیوار
هرجا برم گذشته همراهمه
تنها نمیذارم قبیلمو من
با اینکه اینده ی من مبهمه

هر جا برم اخباره تو مهمه
هر جا برم ریشه ی من همین جاس
پشت کدوم جو زده ای گم بشم
کی میگه که وطن تمام دنیاس

کجا برم وقتی زبون شعرام
زبون درد و دل من همینه
اینجا بهشت نیست به جهنم ولی
داغش که سرد نمیشه توی سینه

سرابه ارامش پشت دیوار
هر جا برم گذشته همراهمه
تنها نمیذارم قبیلمو من
با اینکه اینده ی من مبهمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71184کپی شد!
1233
۳۹