پشت خطم

"چشمای اون تمام دنیاشه/چشمامو واسه گریه هاش میخواد
شادیشو با اون میکنه قسمت/غصه ش رو با من میکشه فریاد
وقتش پره با من اگه باشه/با اون تا صب(ح)بی وقفه بیداره
دستاشو میخوام تا پناهم شه/دستامو واسه حلقه دوس(ت)داره
عکسش همیشه توی گوشیمه/خیرم(ه ام)بهش هر وقتی بیکارم
تو کیف پولش حتی عکسم نیست/من عشق کی رو تو دلم دارم؟

"وقتی که با اونه خیالش نیست
من پشت خطم؛اما خاموشه
یک هفته با اون میره هر جایی
یک قهوه هم با من نمینوشه"

کل حواسم پرت چشماشه/وقتایی که غمگینه میفهمم
با این همه بعد یه عمری من/از بوی عطرش حتی بی سهمم
آخر یه روزی میره از دستم/واسش مهم نیس(ت)این که میمیرم
تقصیر اون نیس(ت)مشکل از بالاس(ت)/اون دست گذاشته روی تقدیرم
(محمدرضا عصارزاده)

https://www.academytaraneh.com/71179کپی شد!
935
۲۸