دزدِ عروسک ها

دزدِ عروسک ها
قسم خوردم به چشمانت ، به چشمانت قسم خوردم
تو خونت پا نمی ذارم ، نمی ذارم دلم بــــــردم
***
خودت خوابی تو رویاهات ، نزن آژیر بدبختـــی
نگو دزدِ عروسک هات ، عروسک داده تو سختی
***
نترس از ابرِ پر بارون ، صفا میده دل و جونـت
بترس از موجِ دریاها ، بترس از قلبِ داغونـت
***
نده عنوانِ عشقت رو ، بمون تنهایی با حسرت
بکش آه و غمِ دوری ، بنال از درد تو قصــرت
***
خودت بستی درِ سازش ، نه راهی مونده نه نشتی
صعودت آرزویم هست ، امتحانت گفته برگشـتی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۴/۰۵/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71177کپی شد!
523
۸