گناه

بودن ما کنار هم بزرگترین گناه بود

می گفتی قلب عاشقم از اولش سیاه بود

فکر تو درباره من همیشه اشتباه بود

دروغ شونه های تو برام یه تکیه گاه بود

تو غربت سکوت تو دلم چه بی پناه بود

حسرت شبهای غمم دیدن روی ماه بود

تو نظرت چشمای من بدون جایگاه بود

غیر جدایی پیش پام نگو که دیگه راه بود

همیشه بیشتر از همه سهم من از تو آه بود

اگر می موندم عمر من بیشتر از این تباه بود

https://www.academytaraneh.com/71062کپی شد!
729
۳۰