سرنوشت

.

دارم از پیشت میرم تورو خدا صدام نکن

چشام دارن اشک میریزن تورو خدا نگام نکن

دل منم خیلی پره باید برم خسته شدم

چطور شده با این بدی به عشقت وابسته شدم

درسته که دارم میرم دلم هنوز پیشه توئه

خاکسترم اما بدون درگیر آتیشِ توئه

اگر کنار تو باشم جهنمم بهشتمه

باید از هم جدا بشیم آخه این سرنوشتمه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/710کپی شد!
1080
۳