دست رو دلم نذار

دست رو دلم نذار
که خوونه خوونه
هی دله داغونه
منه دیوونه
غم رو غمم نذار
که درد زیاده
خنده رو از لبم نگیر
بی بهونه
دلم گرفته
هی از این زمونه
غمهای این دلو
خدا میدونه
غصه توی دلم
زده به آواز
دلم میخواد
یه آسمون و پرواز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: