غروبه سرنوشتم

دل غبار غم گرفته / پر بغضم و شکسته
غم و تنهایی و غربت /پر پروازمو بسته
لحظه های تلخه بی تو / چه نفسگیر و چه سخته
با تو بودن یعنی حرمت/ اشکم از غصه و درده
شب اگه ماتم گرفته / آره هواشم خیلی سرده
غمه تنهایی و حسرت / رو خیالم خونه کرده
ای غروبه سرنوشتم / باز نگام هواتو کرده
دل توو هر رابطه ای / پی (ه) عشقتو میگرده
من دیگه صدام گرفته / خالی از سکوته سردم
آره بغضه تو سبب شد / اگه محکومه به مرگم
نمه بارون میچیکه / روی گونه های سردم
برای به تو رسیدن / تا ته زندگی رفتم
(***سجاد اهورا***)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: