خداحافظ

خداحافظ ای آشنای صمیمی
خداحافظ ای یار خوب قدیمی
خداحافظ ای مهر بر دل نشسته
خداحافظ ای موج در هم شکسته
تو میری ولی یادت از دل نمیره
همین جایی اینجا دلم بی تو گیره
تو که داری میری بهشت خونته
دو تا بال مثل فرشته روی شونته
خداحاقظ ای لاله ی خسته من
خداحافظ ای مرغ پر بسته من
تو جات آسمونه منم رو زمین
تو که داری میری غمم رو نبین
خداحافظ ای بهترینه خدا
خداحافظ ای یار بی همصدا
تو که داری میری خدا یارته
خدا تو بهشتم نگهدارته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7082کپی شد!
936
۷