نمیزارم عشقت جنونم بشه

هنوزم همون آدم سابقی
میدونم هنوز میشه شک کرد به تو
هنوزم دلت سنگه بی رحمه و
میخوای باز به بازی بگیری منو

نخواستی نتونستی آدم بشی
نخواستی من و تو یه روز ما بشیم
هنوزم حواست یه جای دیگه ست
نخواستی تو دنیای هم جابشیم

دلم خونه ازتو از این زندگی
ازعشقی که عمریه زندونمه
نمیدونی اونکه به فکر تووه
هنوز این دل درب و داغونمه

اگرچه پریشونه احوال من
اگرچه یه عمر ضدحالم شدی
نزاشتم بفهمه کسی حالمو
اگرچه یه عمری وبالم شدی

نمیزارم عشقت جنونم بشه
نمیخوام تورودیگه تو لحظه هام
میبینی هنوزم نفس میکشم
ببین حالموخوبموروبرام

https://www.academytaraneh.com/70781کپی شد!
1060
۷۱