عشق افسانه ای

منم مجنون لیلای دل تو
تویی لیلای خوابا و خیالم
تو تا باشی من آرومم کنارت
جهان، آوار شه، من بی خیالم

برا اثبات عشقم حاضرم که
همه کوهای دنیا رو بکنّم…
من آمادم برا تبعید بعدی
بخور این سیبُ، میرم تا جهنّم

میگن دوران عشقای حقیقی
گذشته، هیچکس مجنون نمیشه
میخوام ثابت کنم اینا دروغه!
هنوز این رسم دنیا، مثل پیشه

هنوزم حاضرم واسه رسیدن
به عشقت، بی خیال زندگی شم
میخوام اونقدر با دنیا بجنگم
که تقدیرم بشه تسلیم، پیشم

به هرچی قصّه تو دنیاست، سوگند
به قلب خسته و چشمای خیسم
خودم این عشقِ پاکُ می پرستم
خودم افسانمونو می نویسم…!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: