کاغذ و تا

ترانه- کاغذ و تا

من ِ پاپتی چی دارم
تویِ دستایی که خالی
زردم و سرخی ندارم
تا رو صورتت بمالی

تو پی ِ برگِ برنده
واسه رو کردن و تاختن
من توو میدونِ رقابت
چکِ بی محل ِ باختن

تو یه شاه کلید می خوای
واسه قفلایی که بسته ن
من که بغضام نشکسته،
ته ِ سینه ام نشسته ن

توی ِ قالب ِ کلیشه ت
هی که اندازه نمی شم
از سرو تهم نزن هی
کرباس ِ تازه نمی شم

می تونم یه کم عوض شم
عوضی اما نمی شم
قیچی و کاغذه و تا
من هزارتا تا نمی شم
***** محمود ناظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7075کپی شد!
890
۹