حس پرواز

ترانه حس پرواز رو تقدیم می کنم به سه قهرمان اینروزهای وطنم ( پویا ، آیدین و مجتبی ) که با صعودشون به قله های ابدیت و جاودانگی راه انسانیت و آزادی رو به ما نشان دادند.

یادشون گرامی

به آزادی رسیدن سخت میشه

تو دنیایی که تنهایی یه درده

به فکر پنجره میشی یه روزی

که می بینی جهانت سرده سرده

چقد با فکر رفتن دلخوشی که

قدمهات قله رو زنجیر کرده

همه امشب چقد دلشوره دارند

ازینکه بازم عشقت دیر کرده

داری میری نمی دونی با حست

دل برفارو خیلی آب کردی

یه شهر از چشم تو دنیا رو می دید

تو دنیا رو یه شب بی تاب کردی

عوض کردی مسیر آرزومو

منم حسی مث پرواز دارم

به آزادی رسیدن سخت میشه

اگه به راه تو ایمان نیارم

هنوزم پرچمت افراشته ست و

هنوزم فکر تسخیر یه کوهی

تو ذهن هرکسی حک میشه یادت

عجب تصویر خوب و باشکوهی!

سعید سلطانی

۹۲/۵/۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: