جنون

هنوز دوست دارم و می خوام
که قلبت سهمِ من باشه
امید دارم که دل کندن
تمومش وهمِ من باشه

هنوز عاشق شدن خوبه
هنوزم عشق پا برجاست
هنوزم عاشقی سخته
این از بی رحمیِ دنیاست

تو این بیداری مطلق
شبم کابوسِ با رویات
تو این کابوسِ تنهایی
دلم می باره با اشکات

میخوام سهم دلــم باشی
تو هستیم هستِ تو باشه
تمـــــــــومِ آرزوم اینــــــــــه
تو دستام دست تــو باشه

تو کاری با دلم کردی
که حالم از جنون رد شد
با اینکه عاشقت بودم
دلم با قلب تو بد شد

تمامِ سعیِ من اینِ
که رد شم از تو این بنبست
مانعم احساسیه که
نباید باشه اما هست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70730کپی شد!
1043
۱۸