فقط چند لحظه ………

فقط چند لحظه کنارم بمون ، شبا تا سحر خاطراتم بخـــــــون
به تنها ترین حرفِ من جون بده ، تو رو دوست دارم همین و بدون
***
فقط چند لحظه تو با من بشین ، من و درک کن زخمِ قلبم ببـین
نرو راهِ برگشتِ تو خیلی سخت ، نرو سنگِ قبرم به دستت نچین
***
فقط چند لحظه به من گوش کن ، غم و غصه هات رو فراموش کن
با اون درد دلهات یه راهی بساز ، دلِ ناز و تنهام در آغوش کــن
***
فقط چند لحظه چشاتُ نبند ، فقط چند لحظه تو با من بخنــــد
تو خواب و تو رویام همین آرزوم ، دلُ تاب دادم به رویام نخـند
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۳/۰۵/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: