عذاب

یـه غـریبه داره می بوسه من و….داره لمســم می کنه بادستاش…

چـه عـذاب آوره وقتی موهــام….می پیچـه میونه سر انگشـتاش…!

چشمام و می بندم و خاموشم…این واسم تلخ تر از کابوسه…

اینکـه یه غـریبه امشب داره…گونه هام و جای تو می بوسـه…

گونه هام تر می شه از اشک و دلم…داره می لرزه و دستام سرده…

کم که نیست یه عمره دیوونه …”تو”رو تو رویاش تصور کرده….!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7063کپی شد!
1196
۲۳