ملّکه

من دیگه نمی یام ، پیشت بمونم
داد خواهی نکن، مهمونه جونـــم
دیگه پیشت نمیـــــــــام ، درد دل رو نمی خـــــوام
قلبم افتاده تو دام ، دیگه شعری ندارم واست بخونم
***
زندگی چه زیباست ، بی درد و زاری
در کنارِ یــــارم ، چه افتــــــــخاری
وای از این ســــــر نوشت ، تو خاطراتم نوشــــــــت
بی تو دنیایم بهشت ، ناگهانی خشک شد دریایِ خونم
***
پادشاهی کردهِ ، عشقِ جدیدم
به چه زیبا صفت ، یارِ سفیــدم
زلف و موهاش ُ ببیــن ، چه قشنگه نازنیــــــــن
بویِ عطرِ یاسمین ، باورم نمیشه رو دل نشونـــم
***
پشتِ پرده بگم ، از اون فرشته
نامِ زیبای من ، بر دل نـــوشته
چه لبایِ سرخی داشـــت ، تو دلم عاشقی کاشـــــت
با طلا چشمم نگاشت ، کی میاد به خونه اون مهربونم
***
ناز ناز و باریک ، رو لب کمـــونه
مثلِ کبکِ خوش پر ، تو آسمونه
مریم و ملکه نهــــاد ، اسم هر دوتا چه شــــــــــــــاد
تو دلم عشقش فتاد ، بوسه بارون شدم این و می دونم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۶/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7059کپی شد!
542
۳