مریم

شادم ُ بــــــــــی بهونه ، آروم تر از همیـــشَم
آروم میـــگیــــره قلبم ، وقتی تو هستی پیشَم

حتی توو آغوش ِ من ، انگار ازم تـــو دوری
میمیرم آروم واست ، به این میگن صبــوری

داغ میشه گونه ی من ، از آتیش ِ بوسه هات
فقط بـــــــــرای ِ اینبار ، بزار بمیـــــــرم برات
…………………..
وِردِ زبــــــــــــونم اینه ، قشنگتریــــــن ِ مریم
آروم ِ آروم میشــــــــم ، چون بهتریــن ِ مریم

وِردِ زبــــــــــــونم اینه ، قشنگتریــــــن ِ مریم
آروم ِ آروم میشــــــــم ، چون بهتریــن ِ مریم
…………………..
گرمی ِ دستای ِ تـــــــو ، میگیــــــره طاقتم رو
آی عاشقـــــــــای ِ دنیا ، دنبال ِ مــــــا قدم رو

ای بهتریـــــــن لالایی ، همیشه پیش ِ من باش
یه روزی پر میگیریم ، عاشق بمـونی ای کاش

نفس کشیـــــــدن ِ من ، با خنده هـــــــات اجین ِ
آهای تمـــــــــوم ِ دنیا ، مریم عزیــــــــــــزترین ِ
…………………..
وِردِ زبــــــــــــونم اینه ، قشنگتریــــــن ِ مریـم
آروم تر از همیشَــــــــم، چون بهتریــن ِ مریـم

حامد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: