خواب بارون

وقتی که گریه می کنی
میشکنه بغض ِ ترانه
میشه پرپر گل ِ بوسه
توی خواب ِ عاشقانه
میشکفه غم از ترانه
میشه غمسرا وجودم
قصه ی شکستنم رو
من به یاد ِ تو سرودم
شعر ِ من خوندنی اما
قصه ی عشق ِ تو زیباست
وقت ِ مرگ ِ غزلترانه
ولی انگار که همینجاست
دیگه انگار با تو بودن
زیر ِ بارون نشه تکرار
غم میاد به سینه ی من
دل می مونه زیر ِ آوار
دیگه انگار با تو بودن
زیر ِ بارون نشه تکرار
غم میاد به سینه ی من
دل می مونه زیر ِ آوار

خواب ِ بارون داره ما رو
میشه تعبیر ِ جدایی
بعد ِ دل کندن از اینجا
جون نمیدم به صدایی
وقتی که گریه صدا رو
می کشه به بند ِ زندون
دیگه غم تو سینه ی من
میشه از ستاره پنهون
غم ِ من خوندنی اما
قصه ی عشق ِ تو زیباست
وقت ِ مرگ ِ غزلترانه
ولی انگار که همینجاست
دیگه انگار با تو بودن
زیر ِ بارون نشه تکرار
غم میاد به سینه ی من
دل می مونه زیر ِ آوار
دیگه انگار با تو بودن
زیر ِ بارون نشه تکرار
غم میاد به سینه ی من
دل می مونه زیر ِ آوار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70544کپی شد!
944
۱۰