آخرین نامه

میدونم که این آخرین ناممه
میدونم که سرگرم آینده ای
میدونم که از یاد تو رفتمو
هنوزم تو دنیای من زنده ای

چقد سخته واسم بدونم کجام
تو دنیای تو جای من گم شده
رسیدم به اون نقطه ی آخری
که حتی صدا کردنت بیخوده

هنوز تو گذشته قدم میزنم
هنوز بوی عطر تنت با منه
چشامو میبندم تا پیشم باشی
نبودت داره آتیشم میزنه

تو این خونه حوا گناهی نداشت
کسی که خطا کرد فقط آدمه
امیدی ندارم به برگشتنت
میدونم که این آخرین ناممه
میدونم که این…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: