با کی عکسامونو نگاه میکنی؟

تو حس میکنی بی علاقه م به تو/دیوونه داری اشتبا(ه)میکنی
اگه من نباشم شبا جای من/با کی عکسامونو نگا(ه)میکنی؟
کی وقتایی که گریه داره چشات/میادش تو رو هی بغل میکنه؟
کی جز من تو روزای دلشورگیت/همه مشکلاتت رو حل میکنه؟
مث(ل)من کی غمهاتو حس میکنه؟/تو رو بد جوری عاشقت میکنه
میذاره که لوس و نونور شی براش/توی عشق بی منطقت میکنه
به من تکیه کن تا بمیرم برات/بذار آرزوهامو پیدا کنم
روانی اون لحظه ام لج کنی/ولی من باهات هی مدارا کنم
"من احساس زیبای چشمونتو/تو هر حالتی هست حس میکنم
من این حسو توی تنم میبرم/به کل جهان منعکس میکنم"

از این نویسنده بیشتر بخوانید: