کنارم نیستی

کنارم نیستی، بغضم شبیه لحن بارونه
حریم خونه درگیره تب و تاب زمستونه

عجب حال بدی دارم، پر از تشویش و تکرارم
کنارم نیستی و من از این تنهایی بیزارم

چقد دلگیر و خاموشه هوای خالی خونه
چقد کابوس می بینه دل بیدار دیوونه !

به چی دل خوش کنم شاید از اندوه دلم کم شه
واسه زخمای پنهونم کدوم دسته که مرهم شه

حواسم رنگ می بازه نمیدونم کی ام بی تو!
چرا این خونه تنها شد؟، کی دزدید برق چشماتو؟!

کی خواست روزای خوب من، شبیه آرزو باشه!؟
در و دیوار این خونه حریص گفتگو باشه!

عجب حال بدی دارم، پر از تشویش و تکرارم
کنارم نیستی و من از این تنهایی بیزارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: