پاییز

رنگ افسرده ی پاییز
پاییز زرد غم انگیز
میشینه رو لحظه هایی
که دارن بوی جدایی
می بینی برگای خشکو
زوزه ی سرمای خشکو
ابرای سیاه دلگیر
توی آسمون به زنجیر …
دنیا از غم میشه لبریز
تو روز ساکت پاییز
بی تو اضطراب مسموم
بی تو بی صدا و محکوم

بیا باز کنار من باش
بمون و بهار من باش
آخه لبخندت دوباره
زندگی برام میاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: